Funderingsherstel

 

Op een groot aantal plaatsen kampt Nederland met aangetaste houten paalfunderingen met als gevolg zakkende huizen en gebouwen. Een kapotte fundering is in een vroeg stadium te herkennen aan zakking, klemmende deuren en ramen en scheuren in de gevel. Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is veelal zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd om extra heipalen te plaatsen. Met alle ongemakken van dien voor de bewoners van de huizen of de gebruikers van de gebouwen.

                                                                                                                                                                                     

Er zijn een aantal methodieken om de fundering te herstellen. Welke methode geschikt is, is afhankelijk van de situatie: met name de bodemopbouw, het type en de staat van de fundering en de oorzaak van de aantasting spelen een rol. Samen met in funderingsherstel gespecialiseerde aannemers, combineert DEJA Bouwadviseur kennis van traditionele funderingstechnieken met specialistische kennis van innovatieve technieken, technieken die de overlast voor bewoners tot een minimum beperken.

 

Vijzelpaal                                                                                                                                                      

Eén van die innovatieve technieken is de vijzelpaal, ontwikkeld om funderingsherstel 'achter de plint' uit te voeren. DEJA Bouwadviseur heeft zich gespecialiseerd in het adviseren van funderingsherstel d.m.v. het toepassen van deze techniek.
Met de vijzelpaal kunnen funderingsrenovatieprojecten worden gerealiseerd met minimale overlast. De begane grondvloer kan blijven liggen. Woningen hoeven niet te worden ontruimd, bedrijven kunnen normaal blijven functioneren.

                                                                                                                

Voor de uitvoering van het funderingsherstel werkt DEJA Bouwadviseur b.v. samen met in funderingsherstel gespecialiseerde aannemers om ook in uitvoering de hoogst mogelijke kwaliteit te behalen

 

Meer voor meer informatie over funderingsherstel contact met ons op.